Ảnh đại diện của chronozone
@chronozone
Thành viên từ March, 2009
0 Đề xuất

chronozone

Trực tuyến Ngoại tuyến
Company: Chrono Connections Location: Philippines Employees: 5 permanent staff with part time and on call typist Facilities: 30 computers networking 3 internet connection 2 international lines landline phone scanner, fax available Services: upload products online captcha work research virtual assistant copy paste documents MS Office (all version) PDF conversion to MS word docs. and Excel I have a copy center shop where we type and copy documents according to cutomers requirements. Nurse by profession, but has been in computer business for the past 10 years. I have 30 computers networking to meet your typing requirements. A typist will be available at your command.
$5 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 14%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự