Ảnh đại diện của cinziari
@cinziari
Cờ của Italy Prato, Italy
Member since Ngày 07 tháng 10 năm 2015
0 Đề xuất

Cinzia

Trực tuyến Ngoại tuyến
26 anni, geek per lavoro e per passione, una laurea in Scienze della Comunicazione, una passione sfrenata per la scrittura, per la Sampdoria, per la musica e per la cucina.
$14 USD/giờ
1 đánh giá
1.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Social Media Manager

Sep 2014 - May 2015 (8 months)

Elaborazione di piani editoriali, gestione della community, creazione di contenuti per una multinazionale.

Social Media Manager

Apr 2014 - Jul 2014 (3 months)

Piani editoriali, gestione della community, studio della strategia.

Social Media Manager

Oct 2013 - Jan 2014 (3 months)

Elaborazione di piani editoriali per Twitter, gestione della community, creazione di contenuti per una multinazionale.

Community Manager

Jul 2013 - Sep 2013 (2 months)

Stage - elaborazione di piani editoriali per i social network di due importanti aziende nazionali (ed una multinazionale), gestione dei suddetti.

Social media manager & content editor

Sep 2011 - Oct 2012 (1 year)

Gestione account social di vari clienti della pubblica amministrazione, elaborazione piani editoriali e contenuti sia per i social network che per i blog.

Giáo dục

Scienze della Comunicazione

2008 - 2011 (3 years)

Diploma Linguistico - Scientifico

2004 - 2008 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự