Hình đại diện của ciss26
@ciss26
Cờ của India Nepanagar, India
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 11 năm 2016
3 Đề xuất

ciss26

Trực tuyến Ngoại tuyến
I always deliver quality work before deadline and up to employer satisfaction I have develop so many Android and IOS application -Taxi app -Chat application,Group chat app -Find friend location app -Food delivery app -E-Commerce app -Multi-vendor E-Commerce app -Dating app -Doctor appointment app I have develop and Design so many website -E-Commerce website -Multi-vendor E-Commerce website -Construction website -Social media website -Blog website -Company website
$4 USD/Giờ
các đánh giá về 20
4.2
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 91%Đúng ngân sách
 • 73%Đúng hạn
 • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Complete Solution Web & App

Mar 2014 - Jun 2016 (2 years)

I always deliver quality work before deadline and up to employer satisfaction I have develop so many Android and IOS application -Taxi app -Chat application,Group chat app -Find friend location app -Food delivery app -E-Commerce app -Multi-vendor E-Commerce app -Dating app -Doctor appointment app I have develop and Design so many website -E-Commerce website -Multi-vendor E-Commerce website -Construction website -Social media website -Blog website -Company website

Giáo dục

Bachelor of Engineering

2010 - 2014 (4 years)

Bằng Cấp

C & C+, Java, Android, PHP, html (2012)

vedisoft

I have certified so many certificate

Các xuất bản

Web & App

I have launch so many app on google play store and iTune and i have live so many website on server(Hosting)

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  92%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự