Ảnh đại diện của ckennerdale
@ckennerdale
Member since Ngày 09 tháng 01 năm 2011
0 Đề xuất

agilityweb

Trực tuyến Ngoại tuyến
I design websites, develop web business & operations and technically advise. I work across a range of platforms to ensure you have the best and most appropriate solution. My most up to date portfolio and profile can be found at
$25 USD/giờ
1 đánh giá
4.2
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Self Employed

Jan 2012

I design websites, develop web business & operations and technically advise. I work across a range of platforms to ensure you have the best and most appropriate solution.

Deputy Web Services Director

Mar 2006 - Nov 2011 (5 years)

Managing a web operations team delivering digital services to B2B business publications

Giáo dục

MBA

2005 - 2010 (5 years)

Chứng chỉ

Prince2 (2005)

Maven Traning

Prince2 Practitioner Certificate

Các xuất bản

AgilityWeb

Blog Posting

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự