Profile image of cksolutions
@cksolutions
Flag of United States Hickory, North Carolina, United States
Member since March, 2005
0 Đề xuất

cksolutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
CK Solutions is an innovative, hard core, force created by two college students majoring in Advertising & Graphic Design. We specialize in assisting our clients to develop an identity that will easily draw attention to their target market. By attracting the desired target market, we execute the tasks of logo design, website development, a wide range of graphics, and copyrighting services.
$25 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự