Ảnh đại diện của cloner5promoter
@cloner5promoter
Member since Ngày 18 tháng 08 năm 2008
0 Đề xuất

cloner5promoter

Trực tuyến Ngoại tuyến
6 đánh giá
3.0
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của articleindemand web promtions [Sealed]

  “A very good service provider with good knowledge”

 • hình của articleindemand required traffic [Sealed]

  “The provider idea is very good and very clear and he did what he said to me. very good results to my website by him”

 • hình của articleindemand data entry [Sealed]

  “A very good team of people, who did the work in a very short time. Excellent team”

 • hình của articleindemand required signups [Sealed]

  “The results of the campaigning were very good and now my website is ranked well also and I have got the required sign ups from the buyer. Nice to work with him”

 • hình của articleindemand clone [Sealed]

  “The website was just the perfect and he has completed the work in just an Hour, excellent work and very very fast work. Simply super fast work. Like to have a long term business with this provider”

 • hình của Md A. Huge CL poster Needed Urgently Pro Only [Sealed]

  “Excellent Provider !! he has provided the service very quickly. Like to work with him again in similar projects! Wishing him succeed!!”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự