Hình đại diện của cmonney
@cmonney
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 06 năm 2004
0 Đề xuất

cmonney

Trực tuyến Ngoại tuyến
26-year-old designer, that can work with english or spanish market/clients. Being in the intranet/web programming and development for more than seven years, and with experience in Flash MX, SWiSHmax/SWiSH, PhotoShop, html, css, IPB administration, vbscript, javascript... among others. Un diseñador de 26 años de edad, que puede trabajar con clientes/mercado en español e ingles. Con mas de siete años en programacion y desarrollo del internet e intranet, y con experiencia en Flash MX, SWiSHmax/SWiSH, PhotoShop, html, css, administracion de IPB, vbscript, javascript... entre otros.
$25 USD/Giờ
các đánh giá về 2
3.3
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự