Hình đại diện của CMSSBC
@CMSSBC
Cờ của Canada Craigs Flat, Canada
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

CMSSBC

Trực tuyến Ngoại tuyến
Creative Marketing Service offers over 20 years Marketing and Customer Service Expertise. We pride ourselves on detail, accuracy, complete & up-to-date information and access to state of the art technology to insure the maximum return for your marketing dollar. We offer an extensive range of Human Resource and Marketing Services for the small to medium sized business owners. From your web presence to your letter head , Inbound & Outbound Telemarketing Services to Recruiting & Credit Card Processing, CMS is here with a solution. Why Choose CMS? *Guaranteed Service *Unsurpassed Quality* *Real Time Reporting *Customized Reporting* *All associates have passed a criminal record check prior to employment*
2 nhận xét
4.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự