Hình đại diện của CodeGuru123
@CodeGuru123
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

CodeGuru123

Trực tuyến Ngoại tuyến
SUMMARY: 12 years of IT experience as Sr. Consultant/Programmer Analyst with significant expertise in Web/Windows based application design and Development. Extensive experience in Microsoft.NET Framework,WCF, [login to view URL], C#, ASP.NET 4.5/4.0/3.5, VB.NET, [login to view URL], Web Forms, WinForms, XML, XSL/XSLT, Web Services ,Windows Service and .Net remoting, Infragistics,NHibernate, ComponentArt,Telerik, Dev Express,Nunit,NAnt,SQL,PL/Sql,Toad. Good experience in SSRS(Sqlserver Reporting Services) Good experience in SharePoint Development Expertise in .Net 4.0/ 3.5, Linq/Xlinq/Dlinq/Extension Methods Expertise in AJAX/JSON/JavaScript. Expertise in Windows Communication Foundation (WCF). Expertise in creating Server controls/User control. Expertise in Component Art/Telerik/ Dev Express rad Control. Excellent Database programming skills in Oracle 9i /10g and MS SQL Server 2012/08/05,Sybase/MySql. Excellent Object-Oriented Programming skills in C#, VB.Net. Good experience on Visual Studio 2010/08/05. Specialties C#,asp.net,MVC,asp.net web API,WCF,REST,HTTP Service,Winforms,Silverlight,WPF,Sqlserver 2012/08/05/00,Oracle,VB.Net,ComponentArt, Dev Express,Telerik,SSIS,Javascript,JSON,WCF,Sybase,mysql,
$60 USD/Giờ
các đánh giá về 56
7.0
 • 66%Công việc đã Hoàn thành
 • 88%Đúng ngân sách
 • 87%Đúng hạn
 • 30%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

.Net Developer

Dec 1969 - Dec 1969 (1 month)

Giáo dục

B.E

1997 - 2001 (4 years)

Bằng Cấp

MCSD (2010)

Microsoft

OCP (2004)

Oracle

Các xuất bản

None

Time will write for me .

Chứng nhận

 • C# 1
  100%
 • US English Level 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự