Ảnh đại diện của codeinstinct
@codeinstinct
Cờ của India Mumbai, India
Member since Ngày 29 tháng 07 năm 2006
0 Đề xuất

SimpleCoder

Trực tuyến Ngoại tuyến
An End-to-End Solution Provider using the .NET stack. (c#, asp.net, mvc, javascript, angular, knockout, Sharepoint) Latest skills: Android App Development with Xamarin. WPF application design and deployment Industry Experience: 6.5 years. Personal Experience: 10 years (been programming since a decade) He likes challenges and loves automating complex tasks.
1 đánh giá
0.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự