Hình đại diện của codertag
@codertag
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ 10 tháng 8, 2014
0 Đề xuất

codertag

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a seasoned Python/Java developer with 18yrs of experience in -> Developing Automation Framework with the support for report generation -> Web UI testing using Selenium Webdriver (Python/Java) & POM (Page Object Model) -> REST API Testing (Rest Assured,request, Postman) -> Performance Testing (JMeter) -> TDD (Test Driven Development) ,DDT(Data Driven Testing),BDD -> Framework Used : TestNg (Maven Tool) , Pytest -> Continuous Integration (Jenkins,Docker, GitHub) -> Domain : Web Testing, Virtualization, Storage Management, Backup Solution Testing, Cloud Infrastructure Testing, VmWare, AWS -> IO Tools: vdbench, iometer, iozone, filebench Your Success Is My Success! Always strive to build long-term relationship.
$45 USD/hr
5 nhận xét
4.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 45%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Individual

Sep 2000

Accomplished 17+ years of progressive experience and proven record. Significant, successful contribution as Software professional. Areas: 1. Virtualization(VmWare) 2. Cloud Infrastructure (AWS) 3. Webapp testing Selenium 4. Automation Framework development 5. Prepare go to market plan and strategy Language : Python, Perl,Java IO Tools: vdbench, iometer, iozone, filebench DevOps Tools: Jira, Hudson/Jenkin, Docker, Git

Giáo dục

Bachelor of Engineering

1996 - 2000 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự