Hình đại diện của codyschrank
@codyschrank
Làm thành viên từ 2 tháng 10, 2012
0 Đề xuất

codyschrank

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been working professionally in software development for the last 2 years with a focus on Full Stack web solutions. Please consider me for any of the following: Frameworks: CodeIgniter, MEAN, React.js Languages: Javascript, Swift, C#, PHP Front-End Development: HTML5, CSS3, Javascript, Responsive Design Database Integration: MySql, Sqlite, MongoDB, CoreData Other: Cloud Servers, , Version Control with Git, API Integration, TDD, ORM, OOP
$30 USD/hr
1 Nhận xét
1.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Backend Developer

Jul 2015 - Nov 2015 (4 months)

A curated marketplace for employers and job-seekers. We use predictive analytics and psychometrics to change the way companies recruit. I focused on the backend portion of our product using [login to view URL] and mongoDB.

Giáo dục

Bachelor of Science in Business Administration - Option in Information Systems

2014 - 2016 (2 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự