Ảnh đại diện của computer1
@computer1
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 02 năm 2004
0 Đề xuất

computer1

Trực tuyến Ngoại tuyến
Now there is no need to disconnect all the wires on your computer... lug it down to the repair shop... wait anywhere from 2 days to 2 weeks to get your computer repaired... pick it up from the shop.... reconnect all the wire... and hope it works...We come to you! - Saving you time, money, and aggravation! On site trouble shooting of PC's & large server base or smaller Peer to Peer networks Lan connectivity errors. Servers & computer hardware / software repairs. New computer systems/servers / software / parts & accessories Refurbished & Used PC'S & servers / parts & accessories PC's / Servers / Workstation upgrades. Print server connectivity issues. Network system performance check, system O/S software analyses. Windows network software 2000 Pro/ XP Pro/ Win 98/ errors and upgrades. Phone support for our new and existing clients. Network consulting services. Tutoring at your home or office Web Design / Web Hosting Virus Removal / Data Recovery / Security & Firewall Analysis
$35 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự