Ảnh đại diện của Concetto Labs
@concettolabs
Cờ của India Ahmedabad, India
Member since Ngày 07 tháng 03 năm 2016
2 Đề xuất

Concetto Labs

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a Web & Mobile App development company with 40+ highly skilled IT professionals. our team have more than 8 years of average experience. Our Presence in the World: - USA - CANADA - AUSTRALIA - UK - INDIA Our Services: - Mobile App Development (iOS, Android, Ionic, Unity, React, Phone gap) - Website Development (ASP.NET, PHP, Laravel ,Codeigniter, yii, RoR) - Full Stack Development (AngularJS 2, Node JS, React JS) - CMS Development (WordPress Custom Development, Joomla, Moodle) - E-Commerce Development (nopCommerce, wooCommerce, Shopify, Magento, OpenCart, ZenCart, PrestaShop) - Games Development (Unity 3D, Cocoa 2D) - UI / UX Pixcel Perfect Development - SEO Services - Database (MySQL, MongoDB, MsSQL, Oracle, PostgreSQL) Our Area of Expertise: - E-Commerce. - Uber kind app. - Social media. - Food Ordering for Restaurant. - Chatting applications. - Classified - Grocery - ChatBot - Airbnb - Laundry - Airbnb - AirFrov - Live Streaming - Service provider - Shipping & Consign
$29 USD/giờ
80 đánh giá
7.0
 • 99%Các công việc hoàn thành
 • 99%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 31%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng Nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  97%
 • US English Level 1
  78%
 • Android 1
  75%
 • WordPress
  75%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự