Hình đại diện của connectinfomedia
@connectinfomedia
Cờ của India Kolkata (calcutta), India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 11 năm 2005
0 Đề xuất

connectinfomedia

Trực tuyến Ngoại tuyến
Proficiency and a successful track record in Ø Business Development & Consulting Ø Service Delivery Ø Online advertising systems Ø Website design & development Ø IT solutions. Ø Multi-disciplinary team management. Ø Policy & practice definition and implementation Ø Online and conventional marketing of products, services and concepts Ø Sales & technical training and development Ø Set-up and consolidation of operations Core Competencies Ø Project Management Ø Business Communication & Content Development Ø Feasibility Study Ø System Analysis & Design Ø Market Research & Data Analysis Ø Data Analysis Ø Customer Management Ø Performance appraisal Ø Effective communication & inter-personal skills Ø Resource allocation and management Ø Developing promotional & marketing communication strategy. Ø Search Engine Optimization Ø Thorough understanding of various industrial and business segments Recent Industry Experience Advertising Information Technology Consulting Education Publishing Pharmaceutical Following is a partial list of the projects last executed: Internet Marketing & Advertising Projects: [url removed, login to view] Welfare organization [url removed, login to view] Electronic two wheeler co. [url removed, login to view] Book on stocks & investments [url removed, login to view] Book on wine & food pairing [url removed, login to view] Personal Website of Danseuse Alokananda Roy [url removed, login to view] Blood bank owners & managers [url removed, login to view] Real-estate (Exclusive duplex) [url removed, login to view] Real-estate (Exclusive condo) [url removed, login to view] Real-estate (Exclusive duplex) [url removed, login to view] Engineering tools (Manufacturer & exporter) [url removed, login to view] MLM website [url removed, login to view] Personal Website (Astrologer) [url removed, login to view] Multi-specialty hospital [url removed, login to view] MLM website [url removed, login to view] Real-estate (Mortgage finance) [url removed, login to view] Patent book [url removed, login to view] Publisher & distributor [url removed, login to view] Desktop publisher’s website [url removed, login to view] Music MLM website [url removed, login to view] Real-estate finance [url removed, login to view] Finance company [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Web Research: [url removed, login to view] Management consultants [url removed, login to view] E-commerce website (Pet products) Web Site/ Marketing Content Development: [url removed, login to view] Real estate [url removed, login to view] Electronic products’ review website [url removed, login to view] [url removed, login to view] Business Website: [url removed, login to view] Articles: ([url removed, login to view])
$5 USD/Giờ
1 Nhận xét
3.3
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự