Hình đại diện của connectinfomedia
@connectinfomedia
Cờ của India Kolkata (calcutta), India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 11 năm 2005
0 Đề xuất

connectinfomedia

Trực tuyến Ngoại tuyến
Proficiency and a successful track record in Ø Business Development & Consulting Ø Service Delivery Ø Online advertising systems Ø Website design & development Ø IT solutions. Ø Multi-disciplinary team management. Ø Policy & practice definition and implementation Ø Online and conventional marketing of products, services and concepts Ø Sales & technical training and development Ø Set-up and consolidation of operations Core Competencies Ø Project Management Ø Business Communication & Content Development Ø Feasibility Study Ø System Analysis & Design Ø Market Research & Data Analysis Ø Data Analysis Ø Customer Management Ø Performance appraisal Ø Effective communication & inter-personal skills Ø Resource allocation and management Ø Developing promotional & marketing communication strategy. Ø Search Engine Optimization Ø Thorough understanding of various industrial and business segments Recent Industry Experience Advertising Information Technology Consulting Education Publishing Pharmaceutical Following is a partial list of the projects last executed: Internet Marketing & Advertising Projects: [login to view URL] Welfare organization [login to view URL] Electronic two wheeler co. [login to view URL] Book on stocks & investments [login to view URL] Book on wine & food pairing [login to view URL] Personal Website of Danseuse Alokananda Roy [login to view URL] Blood bank owners & managers [login to view URL] Real-estate (Exclusive duplex) [login to view URL] Real-estate (Exclusive condo) [login to view URL] Real-estate (Exclusive duplex) [login to view URL] Engineering tools (Manufacturer & exporter) [login to view URL] MLM website [login to view URL] Personal Website (Astrologer) [login to view URL] Multi-specialty hospital [login to view URL] MLM website [login to view URL] Real-estate (Mortgage finance) [login to view URL] Patent book [login to view URL] Publisher & distributor [login to view URL] Desktop publisher’s website [login to view URL] Music MLM website [login to view URL] Real-estate finance [login to view URL] Finance company [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Web Research: [login to view URL] Management consultants [login to view URL] E-commerce website (Pet products) Web Site/ Marketing Content Development: [login to view URL] Real estate [login to view URL] Electronic products’ review website [login to view URL] [login to view URL] Business Website: [login to view URL] Articles: ([login to view URL])
$5 USD/hr
1 Nhận xét
3.3
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự