Ảnh đại diện của Constantin
@Constantin
Cờ của Ukraine Simferopol, Ukraine
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 03 năm 2005
0 Đề xuất

Constantin

Trực tuyến Ngoại tuyến
Constantin Orehov SUMMARY: I have over 8 years of experience in the information technology industry with expertise in analysis, design, development and support. Worked extensively in system security development, object oriented programming using Java, C#, C, VB .Net, Visual Fox Pro, Delphi 1/2/3/5/6, PL/SQL, SQL languages, Oracle 8i, Windows 98/NT4.0/2000/2000 Server/XP operating systems. SKILLS: Languages: Java, C#, C, VB .Net, Visual Fox Pro, Delphi 1/2/3/5/6, PL/SQL, SQL. Distributed Computing: Enterprise Java Beans, Advanced XML/XSL. Methodologies: UML (Rational Rose, Visio), RUP (Rational Unified Process). Databases: Oracle 8i/9i Operating Systems: Windows NT/2000/2000 Server/XP.
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự