Ảnh đại diện của contactknb
@contactknb
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 11 năm 2008
0 Đề xuất

contactknb

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I'm a professional freelancer working on web for the past 2 years. I've a passion for Internet. I'm always in search of challenging work available on Internet. I've done a Variety of work regarding Data Entry, Online database research research, Data conversion, product review writing. Be assured of Copyscape and Plagrism proof work. I am proficient in English in both written and verbal forms. I am capable of entering data with very good accuracy. I am looking forward to hear from you Thank You. Regards, cotactknb (Kshitij Bhanu)
2 đánh giá
1.2
 • 50%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của Mamta S. Fresh writers needed [Sealed]

  “Good job done! Will continue to work with him.”

 • hình của kryatec Paid Signups - Earn Commission [Sealed]

  “He is Gr8 person, but because some personal problems he was unable to complete my work. But, I will still recommend first for other tasks.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự