Ảnh đại diện của contardojvk
@contardojvk
Cờ của Malaysia Puchong, Malaysia
Member since Ngày 20 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

contardojvk

Trực tuyến Ngoại tuyến
I work in a supply chain company. I was working as a specialist which was doing coding using our proprietary language and moved on to become an algorithm expert (optimization expert) using CPLEX, LocalSearch, Constraint Programming, Path Optimization Algorithm (internal framework for routing optimization) and Graph Theory. I also possessed a knowledge on database (SQL Server, Oracle) on PL/SQL, SSIS, DataWarehouse/OLAP. I also master multiple programming languages.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự