Hình đại diện của contardojvk
@contardojvk
Cờ của Malaysia Puchong, Malaysia
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

contardojvk

Trực tuyến Ngoại tuyến
I work in a supply chain company. I was working as a specialist which was doing coding using our proprietary language and moved on to become an algorithm expert (optimization expert) using CPLEX, LocalSearch, Constraint Programming, Path Optimization Algorithm (internal framework for routing optimization) and Graph Theory. I also possessed a knowledge on database (SQL Server, Oracle) on PL/SQL, SSIS, DataWarehouse/OLAP. I also master multiple programming languages.
$10 USD/Giờ
1 Nhận xét
1.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự