Ảnh đại diện của contestsele2ef
@contestsele2ef
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 07 năm 2014
0 Đề xuất

contestsele2ef

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a AJAX Developer and have ample knowledge and experience in this field. I have the power and ability to work honestly and reap in benefits for the company. Over the years I have worked for numerous employers and companies as a AJAX Developer, Graphic Design Artist and HTML Developer. I also have sounds skills and experience in the areas of PHP and XXX. I am ready to work on your upcoming jobs or projects.
3192 đánh giá
8.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự