Hình đại diện của CoreDbSystems
@CoreDbSystems
Cờ của India Ghaziabad, India
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

CoreDbSystems

Trực tuyến Ngoại tuyến
On page Optimization: Website Navigation Optimization Website Content optimization Keywords Analysis with effective business conversion SEO Friendly URL re-writing Header Tag optimization [login to view URL] installation Xml sitemap installation Meta tag creation and installation Google analytic installation Off-Page Activities: Article distribution at high PR and fast approval article directories Blog commenting at theme related blog posts Link Building- One way as well as reciprocal link building for effective results Directory submission- free and paid directory submission RSS Feed Distribution- Blog and article syndication Classified directory submission Forum posting Link Wheel creations Market Reputation management Social Bookmarking Search engine submissions
$5 USD/Giờ
1 Nhận xét
2.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

B.Tech.

1997 - 2001 (4 years)

Bằng Cấp

Master Certification in Maths (1999)

Brain Bench

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự