Ảnh đại diện của coremega
@coremega
Member since Ngày 23 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

coremega

Trực tuyến Ngoại tuyến
$50 USD/giờ
9 đánh giá
2.5
 • 44%Các công việc hoàn thành
 • 27%Đúng ngân sách
 • 27%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của uniteddownline 175632 MLM Script don´t work ! Rebuid $130.00 USD

  “Bad bad bad”

 • hình của steama Horse racing software (for coremega2002) $130.00 USD

  “Coremega2002 (the worker) agreed in their Worker Contract that if their project went into arbitration, they would respond to the arbitrator's questions fully and on a timely basis, or they would forfeit the arbitration. An arbitration occurred and coremega2002 did not do this. All funds in escrow were returned to steama (the employer).”

 • hình của francoiscrepeau Modifying an OScommerce installation(repost) $130.00 USD

  “Coremega2002 (the worker) agreed in their Worker Contract that if their project went into arbitration, they would respond to the arbitrator's questions fully and on a timely basis, or they would forfeit the arbitration. An arbitration occurred and coremega2002 did not do this. All funds in escrow were returned to francoiscrepeau (the employer).”

 • hình của seedventure VOIP/Softphone Autodialer $130.00 USD

  “Coremega2002 (the worker) agreed in their Worker Contract that if their project went into arbitration, they would respond to the arbitrator's questions fully and on a timely basis, or they would forfeit the arbitration. An arbitration occurred and coremega2002 did not do this. All funds in escrow were returned to seedventuresphiladelphia (the employer).”

 • hình của expertbrain URGENT:: Small VB6 Application-II(repost) $130.00 USD

  “Coremega2002 (the worker) agreed in their Worker Contract to upload all deliverables to the site by the deadline or they would forfeit the project. coremega2002 did not do so. All funds in escrow were returned to ExpertBrain (the employer).”

 • hình của networkjinx PHP CURL MODULE FOR MYSPACE.COM $130.00 USD

  “Coremega2002 (the worker) agreed in their Worker Contract to upload all deliverables to the site by the deadline or they would forfeit the project. coremega2002 did not do so. All funds in escrow were returned to Network Jinx (the employer).”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự