Hình đại diện của coriandercode
@coriandercode
Cờ của India Saharanpur, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 08 năm 2017
6 Đề xuất

coriandercode

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have the team of MOBILE (Android, Ios), WEB teamUI, Websites and Graphics Design Php (Core Php, Symfony, Zend 2, Laravel, Codeigniter, Yii, Magento, Wordpress, Drupal, Joomla), Django-Python, Ruby on Rails, iOS, Android & UI/UX designing. Real-Time Communication & VoIP Portals(Using XMPP, SDP protocols and WebRTC, WebSocket)JavaScript Libraries. AngularJS, Meteor, Jquery, Twitter Bootstrap & Html5,Nodejs Back End Developement Extensive Experience With Both Relational & Non-Relational Databases like MySQL, MongoDB, PostgreSQL, NoSQL, MSSQL, SQLite. Games Development and Design Using Unity3,3d Animations,Html5,Flash,Node js Etc) and the DESKTOP app team(.NET, Qt). The clients are always the FIRST in all of our works. We'll be here and do our best for YOU. OUR VISION: "High Quality, High Speed, High Satisfaction!" OUR FEATURES: 2. 100% Milestone Creation at start and release with Progress . 3. Work Hours : 12 hrs/day (except Weekend).
$50 USD/hr
8 nhận xét
4.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng hạn
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Coder

Mar 2005

Coder

Giáo dục

Coder

2017 - 2017 (1 month)

Bằng Cấp

Coder (2017)

Coder

Coder

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự