Ảnh đại diện của cowboyB
@cowboyB
Cờ của United States Costa Mesa, United States
Member since Ngày 31 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

cowboyB

Trực tuyến Ngoại tuyến
I've been building websites for over almost 15 years and currently work as a director of technology and development for a small digital agency, but I am looking for ways to make some extra cash. I have built hundreds of sites ranging from small microsites to large enterprise web applications. No job is too big or too small. I take pride in my work and the satisfaction of my clients.
$50 USD/giờ
1 đánh giá
3.0
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự