Ảnh đại diện của cpgsynetwork
@cpgsynetwork
Member since Ngày 05 tháng 11 năm 2005
0 Đề xuất

Sogosa

Trực tuyến Ngoại tuyến
Strategic Consulting, including business plan & sales strategy development. Creating advertising arbitrage. SEO and website marketing. Main business interests are arcade games advertising which has alone generated in excess of 3 billion banner impressions served across our network since we started. We have 200,000 registered gamers along with remarking lists of 2 million plus. Network of SEO contacts to achieve top search engine positions along with huge traffic. Specialties: Search Engine Optimizing, Business and product development, website traffic generation, affiliate, telecoms, staff management, outsourcing, domain portfolio management.
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự