Ảnh đại diện của crc5002
@crc5002
Member since Ngày 30 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

crc5002

Trực tuyến Ngoại tuyến
I provide excellent communication in English. I am prepared to put some effort to genuinely understand what you want to achieve, and work together with you to find an optimal solution. I am a full-time freelance consultant, interested in building and maintaining relationships. Coming fron Western culture, I am able to comprehend your business model and grasp the needs of your target market/user base.
$50 USD/giờ
1 đánh giá
3.1
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của de312 Website scraping software $200.00 USD

  “Great programmer, great communication skills. He may be new to but he is not new to working on complicated projects in a timely manner. Excellent to work with and comes highly recommended.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự