Ảnh đại diện của creatdesign
@creatdesign
Member since Ngày 20 tháng 06 năm 2012
1 Đề xuất

CreatDesign

Trực tuyến Ngoại tuyến
Confidently complete my work as like as professional Freelancing
$3 USD/giờ
6 đánh giá
1.8
  • 44%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

COMPUTER Executive

Jul 2004

Well experience about all kind of Illustration & Trainer computer skill.

Giáo dục

B. Com

2000 - 2004 (4 years)

Chứng chỉ

eBook Cover Designing (2010)

Al-Helal Book Publication

Các xuất bản

no

no

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự