Ảnh đại diện của createchteam
@createchteam
Cờ của India Bangalore, India
Member since Ngày 31 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

createchteam

Trực tuyến Ngoại tuyến
Creative and Technical Content Writing, editing and proofing; Business Analysis, Technical Patent and Trademarks Analysis, Market and Research Analysis work done for international giants in technology and outsourcing domain. Worked at software firms, business intelligence firms, IPR firms, academic community to deliver: Persuasive, competition-dissuasive and finesse content writing (technical and non-technical) for marketing collateral (blogs, keyword-rich websites, whitepapers, brochures, powerpoint presentations); business letters. Freelanced to promote businesses for startups.
1 đánh giá
1.3
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự