Profile image of createchteam
@createchteam
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 31 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

createchteam

Online Offline
Creative and Technical Content Writing, editing and proofing; Business Analysis, Technical Patent and Trademarks Analysis, Market and Research Analysis work done for international giants in technology and outsourcing domain. Worked at software firms, business intelligence firms, IPR firms, academic community to deliver: Persuasive, competition-dissuasive and finesse content writing (technical and non-technical) for marketing collateral (blogs, keyword-rich websites, whitepapers, brochures, powerpoint presentations); business letters. Freelanced to promote businesses for startups.
1 Nhận xét
1.3
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự