Hình đại diện của creative9
@creative9
Cờ của India
hyderabad, India
Thành viên từ July, 2006
0 Đề xuất

creative9

Trực tuyến Ngoại tuyến
Our rich experience of over 8 years, the ability to work in most advanced and print, electronic, film and online technologies, Quality solutions delivered on time always through the combined efforts of our 10 member strong team of young, energetic and highly talented professionals have today put us on a platform where we enjoy a relationship with clients spread across India & Abroad.
$15 USD/giờ
1 đánh giá
1.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự