Ảnh đại diện của Creativeservices
@Creativeservices
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

Creativeservices

Trực tuyến Ngoại tuyến
PROFILE Over 8 year’s professional experience as a writer, editor, proofreader, copywriter, and Ghostwriter. SCOPE OF PROJECTS - Writing, editing, re-writing, copywriting and ghostwriting for/of resumes, dissertations, research papers, essays, term papers, book reports, E-books, brochures, slide presentations, newsletters, military publications, and military deployment orders, etc. - Writing Resumes for over 5 years; experience with military conversion, Federal, Federal with KSA, entry level, mid level standards, and CV - Knowledge of APA, MLA, CMS, Harvard Writing styles - Experience in Business writing, Literature writing, Religion & Philosophy writing, and high school writings,
$5 USD/giờ
2 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự