Ảnh đại diện của creativethinkers
@creativethinkers
Cờ của India Jaipur, India
Member since Ngày 05 tháng 12 năm 2004
0 Đề xuất

creativethinkers

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an Open source experts having 7+ years of experience in Drupal, Hybrid Mobile App, Google Analytics, WordPress. I have successfully developed and delivered many projects in multiple domains. I believe in easy manageability, easy upgrade, re usability and ease of use while designing a projects. You can be assure of good project management and Quality Assurance to the best of your satisfaction.
$20 USD/giờ
2 đánh giá
3.5
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự