Ảnh đại diện của creativewebinfo
@creativewebinfo
Cờ của India San Antonio, India
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 01 năm 2007
0 Đề xuất

creativewebinfo

Trực tuyến Ngoại tuyến
List of Our Services: ---------------------- Web Design(Table less, Web 2.0, Flash Based), Web Development(PHP, ASP, ASP.NET), Logo design, Vector Illustrations, Banner/Header design, Flash Banner Animations, Brochures/Flyers, Ecards, Photo Retouching Designing visiting cards, book covers/ booklets/ labels. Real Estate Presentations, In order to see my work and portfolio please send me a message. According to my experience, most important factor is to understand the client`s needs and expectations and provide him with the best solutions until he is 100% satisfied with final result. Thinking positive and looking forward to work with you and to accomplish the assigned work in time. With Regards, Rocky.
$8 USD/giờ
30 đánh giá
4.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự