Ảnh đại diện của CRMANALYTICS
@CRMANALYTICS
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 02 năm 2009
0 Đề xuất

CRMANALYTICS

Trực tuyến Ngoại tuyến
SPECIALITIES Deep Learning: Deep Neural Network [DNN], DNN-LM, Neural Machine Translation [NMT] (Auto encoder/Decoder), RNN, LSTM, GRU, CNN, DBN, CDBN, DMN. NLP/ NLG/ NL-MT: Linguistics, POS Tagging/Lemmatization, Topic Mining, Word disambiguation , Information Retrieval, Community Detection, Statistical Machine Translation (SMT), Neural Machine Translation (NMT) , Text Generation, Sequence 2 sequence generation, QA System, Dialogue system, chatbot etc. Machine Learning: Feature engineering, Feature Extraction, Information Retrieval, Factorization and Clustering, Support Vector Machine , Random Forests, Logistic Regression, Ridge , Lasso, Elastic Net, Bayesian networks, Reinforcement learning, ANN etc.
$40 USD/giờ
1 đánh giá
3.9
 • 67%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của jean11 datamining $650.00 USD

  “excllent expert. I will use him again and will recommend him for anybody. Thanks”

Kinh nghiệm

15+ yr Exp in Data Science

Oct 2007

Natural Language Process (NLP) / Understanding (NLU) / Generation (NLG) / Machine Translation (NLMT), Natural Language content analysis: cleaning (Parsing/ Lemmatization), Semantics Analysis [Lexical , Compositional and Discourse semantics], Entity extraction, Name Entity Recognition, Neural Machine Translation [NMT] (Auto encoder/Decoder RNN-LSTM), Automatic Summarization, Deep Neural Network Language Model [DNN-LM], Sentiment analysis , Lexicography. Topic Mining , Information Retrieval

Giáo dục

M.S (Statistics)

1998 - 2000 (2 years)

Bằng cấp

SAS BASE (2008)

SAS INSTITUTE

SCORE -100%

SAS ADVANCE (2008)

SAS INSTITUTE

SCORE-98%

SAS PREDICTIVE MODELER USING ENTERPRISE MINER 5 (2008)

SAS INSTITUTE

SCORE-78%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự