Ảnh đại diện của crossover
@crossover
Cờ của Serbia Novi Sad, Serbia
Member since Ngày 17 tháng 11 năm 2006
0 Đề xuất

crossover

Trực tuyến Ngoại tuyến
I was born in Novi Sad on June 17th, 1983. I am a native Hungarian speaker, and my first contact with the English language was at the of 10. Since then I have perfected both written and spoken English. I have relative experience in translating between Hungarian, Serbian and English. In the past I have worked on a number of projects as a volunteer, such as translating an anti-virus test from Serbian to English, an IPTV show from English to Hungarian and Serbian and similar. Currently I am studying Informatics at the Novi Sad Business School. While I do not reside in Hungary, it is my native language. My second native language is Serbian, and I speak English just as well.
$25 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự