Ảnh đại diện của cruzagr3
@cruzagr3
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 07 năm 2004
0 Đề xuất

cruzagr3

Trực tuyến Ngoại tuyến
Programs o Microsoft Visual Basic 6.0 o Microsoft Visual Studio .NET o Internet Information Server V.5 o Microsoft Visual FoxPro 6.0 o C++ o Microsoft Windows 3.x,9.x, ME, 2000, XP,2003 o Microsoft Office 97,2000,XP,2003 o Microsoft FrontPage Xp o Microsoft InfoPath o Microsoft SQL 2000 o Macromedia DreamWeaver Inter Dev/MX/2004 o Home Site 5.0 o Top Style 2.0 o Adobe Image Ready 6.0/7.0/8.0 o Adobe Photoshop 6.0/7.0/8.0 o Internet Information Server 4.0/5.0 o ODBC o o Perl Console 2.0 < br>Lenguajes o C++ o VBScript o JavaScript o Perl o ASP o ASP.NET o VB.NET o PHP o HTML o T-SQL o SQL Curso: FULL Desing Web with HTML Impartido: New Horizons Fecha: Noviembre 1999 Curso: FrontPage intermedio Impartido: New Horizons Fecha: Diciembre 1999 Curso: T-SQL Impartido: Excecutrain Fecha: Agosto 2001 Curso: Windows 2000 Advanced Server Basico Impartido: Executrain Fecha: Octubre 2001 Curso: Administring a Microsoft SQL Server 2000 Database Impartido: Excecutrain Fecha: Noviembre 2001 Curso: Programming a Microsoft SQL Server 2000 Database Impartido: Excecutrain Fecha: Noviembre 2001 Curso: Data Base Design Impartido: Universidad Don Bosco Fecha: Diciembre 2002 Curso: Business Solution Microsoft Visual Basic 6.0/T-sql Impartido: Universidad Don Bosco Fecha: Enero 2002 Curso: Populating a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2000 Data Transformation Services Impartido: Excecutrain Fecha: Marzo 2002 Curso: Microsoft Web Services .NET Impartido: MSDN Latinoamirica Fecha: Noviembre 2003 Curso: ASP .NET Impartido: MSDN Latinoamirica Fecha: Diciembre 2003 Impartido: Adobe Fecha: Marzo 2004 Curso: Flash MX Impartido: Macromedia Fecha: Marzo 2004 Curso: Microsoft Office System 2003 Impartido: Excecutrain Fecha: Abril 2004 Curso: InfoPath Impartido: Excecutrain Fecha: Abril 2004 Curso: Quality ISO9000 Impartido: Marcelo A.F. Villaca,ABS Quality Evolutions Inc. Fecha: Abril 2004 Curso: WorkShop Microsoft Office System 2003 Impartido: New Horizons Fecha: Abril 2004 Curso: PhotoShop 7.0 Curso: Programming with Microsoft Impartido: New Horizons Fecha: Mayo 2004
$28 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự