Ảnh đại diện của CRX
@CRX
Member since Ngày 04 tháng 07 năm 2007
0 Đề xuất

CRX

Trực tuyến Ngoại tuyến
6 years in the professional design business. Expert in 2d image manipulation. Will deliver any design project be it brochures, logo, posters, menus, illustrations etc. starting from scratch--from concept to mock up to final art. I also do my own photography, specialzing in commercial and food photography. I use mostly adobe products: Photoshop, Illustrator, InDesign... I've contributed illustrations for various local magazines, designed layouts for an internationally circualated magazine, and i am currently a contributor for various stock photography agencies.
$12 USD/giờ
7 đánh giá
4.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự