Ảnh đại diện của CrystalRosenthal
@CrystalRosenthal
Cờ của Australia Morisset, Australia
Member since Ngày 15 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

CrystalRosenthal

Trực tuyến Ngoại tuyến
My areas of expertise are editing and proofreading, but I provide other services as well, such as research, print design, book and magazine layouts, manuscript assessment and manuscript development. I have a Diploma of Publishing (Professional Editing, Proofreading and Publishing). I own a freelance editing business, Crystal Clear Editing & Proofreading.
$20 USD/giờ
2 đánh giá
3.0
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng chỉ

Diploma of Publishing (2008)

Australian College QED

Diploma for the course Professional Book Editing, Proofreading & Publishing.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự