Ảnh đại diện của csharpcoder
@csharpcoder
Cờ của Canada Scarborough, Canada
Member since Ngày 16 tháng 05 năm 2007
0 Đề xuất

database and programming

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am looking forward to being hired by you for all your data entry, data processing, data analysis, and programming (C/C++/C#/Java) jobs.
1 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự