Ảnh đại diện của cubrosoft
@cubrosoft
Cờ của India Chennai, India
Thành viên từ June, 2009
0 Đề xuất

cubrosoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are just another gang of geeks. If you want 100% satisfaction, you are at the right place. We are a bunch of highly experienced engineers in developing high performance, robust and secure applications. Hire us for simple websites to complex applications, or bug fixing, maintaining your project, enhancing your existing code. Be it windows applications, mobile applications or web based applications.
$10 USD/giờ
11 đánh giá
4.2
  • 61%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Mr.

Nov 2009 - Oct 2013 (3 years)

Developed all kinds of web application in the professional way and delivered at the right time with customer satisfaction.

Giáo dục

Bachelors of Engineering

2003 - 2007 (4 years)

Masters in Computer Science

2007 - 2009 (2 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự