Hình đại diện của cuckoojohn
@cuckoojohn
Cờ của United States
fishers, indiana, United States
Thành viên từ March, 2004
0 Đề xuất

cuckoojohn 

John has been involved in .NET development since its Beta release and is currently handling .NET projects at client locations in USA. He started his career with SA Systems where he got tremendous exposure in Java network programming, and later got trained extensively in Microsoft .NET from Microsoft ,India. With over 5 years of varied experience in Java as well as Microsoft technologies, his core competency lies in C#, VB .NET, and development using Visual , SQL Server 2000 along with and C#, Microsoft Share Point Portal Server and Microsoft BizTalk Server. His achievements include his assignment with Microsoft India for more than 1 year as a .NET Consultant cum technical lead for .NET projects executed for its client in Bangalore and Hyderabad . He is one among the very few who got opportunity to handle one of the pet projects of Andhra Pradesh Govt, right from the design to the deployment stage,where in he was a technical lead for the client. He have worked with Major clients which include Microsoft India.
$35 USD/hr
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự