Hình đại diện của cvictoria
@cvictoria
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 03 năm 2005
0 Đề xuất

cvictoria

Trực tuyến Ngoại tuyến
Studies: 2004 till present State University of Moldova, Faculty of Foreign Languages, Chair of English Philology, Post-University Education for Doctor's Degree. 2004 till present Pedagogical University of Moldova, Faculty of Foreign Languages, Chair of the English Language & Literature, Post-University Education for Master's Degree. 2003-2004 State University of Moldova, Faculty of Economic Studies, Chair of Management, Post-University Education for Master's Degree. 2003 till present UNION FENOSA, Courses of Spanish. 2001 Courses of foreign languages, sch. © 56, Italian, 3 years. 1999 Courses of foreign languages, sch. © 56, German, 3 years. 1999 State University of Moldova, Center of Post-University Education, Information Technologies, 2 years. 1997 State University of Moldova, Chemistry department, Chair of Inorganic Chemistry, 5 years. 1996 Courses of foreign languages, sch. © 56, French, 3 years. 1993 Courses of foreign languages, sch. © 56, English, 3 years. 1992 Secondary school © 55, 10 years. Professional experience: 2003, February till present NGO “Moldova - Philanthropy”, translator, interpreter. 2002, October – 2003, February Model Agency “ART-MODEL XI”, French teacher. 2001, October – 2003, December “INFORMSISTEM”, English teacher. 2000, May till present Translation Bureau “VIVIDA-MOND”, translator, interpreter. 2000, April till present Tourist Agency “ELITUR”, translator, interpreter, PC operator. 1998, November – 2000, December Marriage Agency “NOM”, American Movement “CFR Ministries”, web-master. 1999, September – 2000, Mach Translation Bureau “POLIGLOT”, translator, interpreter. 1998, November – 1999, June “East SangMoo” firm, representative of Korean “SangMoo” Company in R. Moldova (Martial Arts equipment), translator, interpreter. 1998, July – 1998, November “Compal” firm at “Moldova Film”, secretary-reviewer. 1997, July – 1997, September International Association “Arborele Ecologiei Spiritului”, translator, interpreter. 1997, June Glass Factory, translator, interpreter. 1996, October – 1997, March sch. No. 37, teacher of Chemistry. 1992, September – 1998, December Christian Mission Organization, translator, interpreter. Extracurricular activities: 2002, June till present Member of the “Women in Education, Career & Society” NGO 1997, December - 2000 President of the “M.E.L.O.” (Moldovan English Language Organization) – NGO funded by “SOROS” Foundation 1996, November – 1997, November Activities Advisor of the “M.E.L.O.”
$25 USD/hr
1 Nhận xét
2.1
  • 67%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự