Ảnh đại diện của cyberavijit
@cyberavijit
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 03 năm 2010
0 Đề xuất

cyberavijit

Trực tuyến Ngoại tuyến
Avijit Writer/Editor responsibilities with a magazine, PR firm, book publisher, or newspaper. Experience Summary • Academic Writing/Editing • Annual Report Writing/Editing • Article Writing/Editing • Blog Writing / Editing • Book Writing/Editing • Children's Writing/Editing Education B.A., English, Calcutta University 2008 Professional Experience Writer– • Write, Edit, rewrite, and proofread all articles for • Work with guest writers (many of whom have no formal training in writing) to organize and refine articles. Writer- • Write, Edit, rewrite, and proofread all articles Writer- - • Writer, rewriter. Writer- - IBE Solution • Writer, rewriter. Writer- - • Writer, rewriter. 6/2009 - Present Computer Skills WordPerfect • Microsoft Office • PageMaker • Ventura Publisher • IBM and Macintosh Systems • Fresh Book • Quick books • Word Press, etc.
$10 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Giáo dục

B Com

2005 - 2008 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự