Ảnh đại diện của cybersolutionvw
@cybersolutionvw
Thành viên từ May, 2008
21 Đề xuất

Cyber Solution

Trực tuyến Ngoại tuyến
* Web Design & Development * Ecommerce Development * Magento * Oscommerce * Zencart * Prestahap * Big Commerce * Wordpress * Adobe Photshop * Logo Design * Webdesign * Data Entry * SEM / SEO * Search Engine Optimization * Database Development * Object-Oriented Programming * Client-Server and Three-Tier Applications * Internet Applications * Network and distributed applications development. * GUI Interfaces design and development * Design patterns * Project Management * Webserver Management, Security & vulnerability Hardware & Operating Systems * Windows NT/2000/XP/2003/7 * Linux Languages, Tools & Technologies * PHP/MySQL * CSS * VB .NET,ASP.NET, C#,Visual Studio 6.0 * Standard SQL (DDL, DML) * Databases: Oracle, MS SQL, Interbase, MySQL, Sybase * Graphics: DirectX, OpenGL, Raster graphics, 2D vector graphics, 3D graphics * CGI, Java, JavaScript, VBScript, Servlets, HTML, DHTML, ASP, JSP, WAP, ISAPI, Scriptlets * AWK, Python, PHP, Perl, sed * XML, XSL, XQL, DOM, SAX (Xerces, Xalan, MS XML, FOP/Cocoon) * MFC, STL, ATL, WTL, VCL, OWL * COM, DCOM, COM+, ActiveX * Microsoft Information Server (IIS), Apache 1.3/2 * TCP/IP Sockets, WinInet, MAPI32, CDO/Win2K * TCP/IP, Novell, LAN * Multi-threading, GDI, Shell (Windows), GUI(Windows, UNIX) * Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator, Opera * Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook) * UML (Rational Rose, GDPro) * Nessus Attack Scripting Language * Help authoring tools - Forehelp, MS HTML Help Resume: Providing all types of Custom Solution.
$15 USD/giờ
547 đánh giá
7.4
 • 90%Các công việc hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 95%Đúng giờ
 • 31%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Wordpress/Budy Press

Feb 2014

Magento Expert

Jan 2012

Web Devloper

Oct 2008

Giáo dục

MBA

2006 - 2010 (4 years)

Chứng chỉ

Magenot Expert (2013)

Chứng Nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  89%
 • US English Level 1
  88%
 • Numeracy 1
  85%
 • SEO Level 1
  60%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự