Profile image of damapicru
@damapicru
Member since October, 2008
1 Đề xuất

Butakov Ruslan

Trực tuyến Ngoại tuyến
Professionally typeset, create a template for a CMS. My professional skills: - Layout HTML / CSS for over 10 years - Modx Revo / Evo 7 years - Web development for more than 7 years - Bootstrap more than 5 years Profesional know: - HTML/ HTML5 - CSS/CSS3 - Modx Revo / Evo - Wordpress - Joomla
$30 USD/giờ
5 đánh giá
3.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Специалист

2005 - 2009 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự