Ảnh đại diện của danater
@danater
Cờ của United States Fort Spring, United States
Thành viên từ September, 2008
1 Đề xuất

danater

Trực tuyến Ngoại tuyến
Native Dutch. I speak English as good as i speak Dutch. My study was Accounting/Bookkeeping.
$12 USD/giờ
3 đánh giá
2.8
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự