Ảnh đại diện của danielghose
@danielghose
Cờ của India Dhenkanal, India
Thành viên từ February, 2008
0 Đề xuất

Daniyel Ghose

Trực tuyến Ngoại tuyến
Strive hard to deliver the assigned work in time while following all the guidelines supplied by clients.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
2.2
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

content writer

Jan 2009 - Aug 2016 (7 years)

For last seven to eight years working as a content writer, and now working as a freelance content writer from home.

Giáo dục

B Tech

1997 - 2011 (14 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự