Ảnh đại diện của danielharr
@danielharr
Member since Ngày 17 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

danielharr

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi i have been doing web and graphic design for a number of years. From small forum based websites to big company websites no job is too big.
$10 USD/giờ
4 đánh giá
2.0
  • 40%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự