Ảnh đại diện của DarkDreamStudios
@DarkDreamStudios
Cờ của United States Philadelphia, United States
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 06 năm 2005
0 Đề xuất

DarkDreamStudios

Trực tuyến Ngoại tuyến
Dark Dream Studios works toward exploring and expanding perceptions through thought, form, and sound. Dark Dream Studios was originally dedicated to providing promotional and studio services for musicians and artists. We have decided to provide our unique artistic services to all other areas as well. With Dark Dream Studios, any possibility can become a reality! Our skills include but is not limited to: Flash design using Macromedia MX Suite; 3-D graphics using Adobe Photoshop and Illustrator; Complete web design using Macromedia Dreamweaver; General Graphic design such as brochures using Quark Express; We are also experienced in Adobe After Effects and Maxon Cinema 4D. Dark Dream Studios requires a 10% deposit on most artistic services. Payment terms are generally negotiable.
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự