Ảnh đại diện của darklord18
@darklord18
Cờ của Mauritius Port-louis, Mauritius
Member since Ngày 07 tháng 07 năm 2007
0 Đề xuất

darklord18

Trực tuyến Ngoại tuyến
My name is Naveesh Doolhur. I have 6 years of expertise in programming. I master these languages/programming languages: PHP, Objective C,mySQL,MSSQL,.Net, Visual Basic, Python, Pys60, J2ME, J2EE, C ,C++(QT),Javascript,JQuery. I provide bug free, reliable and effective programs. I assure quality of my service and also improve my codes.
13 đánh giá
4.9
  • 73%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự