Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$27 USD / giờ
Cờ của INDONESIA
malang, indonesia
$27 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 7:21 SA
Đã tham gia vào tháng 8 15, 2023
1 Khuyến nghị

Sendiant Angga D.

@darmageologi

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
100%
100%
$27 USD / giờ
Cờ của INDONESIA
malang, indonesia
$27 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Seasoned CEO & Businessman | Business Strategist

With over 8 years of experience as the CEO of a thriving agriculture business, I've honed my skills in crafting winning business strategies, executing effective business plans, mastering financial forecasting, securing capital from investors, and orchestrating sales and marketing campaigns that yield impressive results. And now, I'm gladly share my expertise to help you grow your own business and company. ? Business Strategy Maven: Crafting a roadmap for your business venture is my expertise. I specialize in designing comprehensive business strategies that align with industry trends, market demands, and your unique goals. ? Financial Forecasting Master: Numbers tell a story, and I'm fluent in interpreting them. I excel in creating accurate financial forecasts that empower informed decision-making and aid in resource allocation. ? Capital Raising Maestro: Need funds to fuel your agricultural ambitions? I've successfully secured capital from investors and lenders, and I'm here to guide you through the process of attracting financial support. ?️ Sales & Marketing Dynamo: Transforming potential into profit is my forte. I've orchestrated successful sales and marketing campaigns that drive engagement, boost sales, and establish lasting brand recognition. My Expertise: ✅ Business Strategy & Planning ✅ Financial Forecasting & Budgeting ✅ Investor Relations & Capital Raising ✅ Sales & Marketing Strategies ✅ Agriculture Industry Insights ✅ Market Research & Analysis ✅ Sustainable Agriculture Practices How Can I Assist You? ===UNLIMITED REVISION=== ? Agricultural Business Startups: I'll help you lay the foundation for a prosperous agricultural business from ideation to execution, ensuring every step is strategically aligned. ? Financial Strategy: Let's develop a financial roadmap that ensures stability, growth, and sustainability for your business venture. ? Investor Engagement: Seeking funding? I'll guide you in creating compelling pitches and presentations that resonate with potential investors. ? Sales & Marketing Excellence: Elevate your brand's presence with data-driven sales and marketing strategies that captivate your target audience. ? Sustainable Growth: Together, we'll explore sustainable practices that not only drive profits but also contribute to the welfare of our environment. Ready to take your business to new heights? I'm here to collaborate, strategize, and guide you every step of the way. Connect with me to discuss your vision, goals, and how I can contribute to your success. Let's sow the seeds of innovation and reap the harvest of success together! Warm Regards, Sendiant Angga Darmawan

Liên hệ Sendiant Angga D. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

CEO

PT. Putra Sandiva Mahartha
thg 5 2018 - Hiện tại
Doing general management and business development to sell agriculture product from our company.

Học vấn

Bachelor of Engineering

Universitas Diponegoro, Indonesia 2010 - 2015
(5 năm)

Liên hệ Sendiant Angga D. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

freelancer_orientation.png Freelancer Orientation 1 80%

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.