Ảnh đại diện của Databaseprovider
@Databaseprovider
Cờ của India Burdwan, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

Databaseprovider

Trực tuyến Ngoại tuyến
2D, 3D Drafting Services, Graphics Design, 3D Modeling
$9 USD/giờ
3 đánh giá
2.9
 • 83%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của marcuskw Databaseprovider $120.00 USD

  “Outstanding and reliable!! God Bless!”

 • hình của marcuskw Friends $54.00 USD

  “Outstanding job!! Will work with again soon!”

 • hình của borne Simple SEO work - place links $30.00 USD

  “They did a great job and it was completed on time. All work was done as I had asked. Thank you!”

Kinh nghiệm

CAD Drafter, Social Networking, Multimedia works

May 2010

working experience in 2D CAD Drafting, 3D CAD Drafting, 3D Modeling, Graphics Design.

Giáo dục

Graduation

2001 - 2004 (3 years)

Bằng cấp

Multimedia (2006)

Arena Multimedia

Professional in Multimedia

Autocad- 2D and 3D (2009)

Autocad Professional

Certification Course in AutoCad

Các xuất bản

3D Home Design- Interior & Extrior

Home Design done perfectly using AutoCad, 3D Max , Chief Architect x3. Client very much satisfied after hand over whole project.

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự